Учнівське самоврядування

ОЛАШИН Христина - 

голова Учніської ради Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування. Учениця групи кухар, кондитер №1, IІ курс.

Положення про Учнівську раду 

Положення (витяг).docx

План роботи 2022-2023 н.р.docx

Структура учнівського самоврядування

Учні Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування активно долучаються до участі в управлінні училища через органи учнівського самоврядування, діяльність яких спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та має на меті підвищення якості знань, виховання духовності, культури учнівської молоді, зростання у неї соціальної активності та відповідальності за доручену справу.
До органів учнівського самоврядування належать: 
Учнівська рада УжВПУ ТТХ та Учнівська первинна профспілкова організація.
На всіх рівнях налагоджені конструктивні стосунки між учнями та адміністрацією на основі взаєморозуміння та співпраці. Голова Учнівської ради входить до складу Педагогічної ради училища, Ради профілактики правопорушень, Стипендіальної комісії.
Учнівська рада вносить на розгляд адміністрації свої пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу у закладі, проведення поточного та підсумкового контролю, режиму роботи бібліотеки, спортивного залу, занять спортивних секцій, гуртків та різноманітних культурно-масових акцій, які завжди отримують підтримку керівництва. Поряд з Учнівською радою УжВПУ ТТХ, діє Учнівський профком, метою діяльності якого є захист прав та інтересів учнів, організація, проведення різноманітних учнівських заходів та їх фінансування (вечорів, конкурсів профмайстерності, екскурсій, спортивних змагань), опікування категорією соціальнонезахищених учнів та учнів з особливими потребами (наприклад, виплата одноразових матеріальних допомог), сприяння у вирішенні питань працевлаштування випускників, тощо. Активна участь учнівського колективу в управлінні закладом є запорукою реалізації сучасних вимог у професійній освіті.